" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

WORDT MIJN PRIVACY GERESPECTEERD?

Ja.

Het gebruik van je identificatiegegevens en de verzameling en verwerking van je medische gegevens (enkel in verband met het uitstrijkje) door de Stichting Kankerregister staan onder toezicht van een arts en blijven altijd onderhevig aan het medische beroepsgeheim.

De registratie en verwerking van je gegevens gebeurt met de grootste zorg en met respect voor de bepalingen in de wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Je hebt zelf ook het recht op inzage, correctie, aanvulling of wijziging van je gegevens zolang dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan het Centrum voor Kankeropsporing als verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen.

Bij vermoeden van overtreding kan je klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteit.

Het Centrum voor Kankeropsporing werkt vanaf 25 mei 2018 ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.