" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

DRAAIBOEK

Het draaiboek wordt opgemaakt en geactualiseerd door het Departement Zorg, in samenwerking met het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) en na advies van de Vlaamse werkgroep.
Het draaiboek dient als leidraad voor de kwaliteitsvolle uitvoering van het bevolkingsonderzoek en moet door alle partners betrokken bij het bevolkingsonderzoek nageleefd worden.

Raadpleeg hier het draaiboek van de bevolkingsonderzoeken naar kanker (2024):

Draaiboek