" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

AANBEVELINGEN

Richtlijn Domus Medica: Cervixkankerscreening

Deze richtlijn werd gevalideerd door CEBAM januari 2011.

Enkele kernboodschappen:

  • Screening door middel van uitstrijkjes, gevolgd door een adequate opvolging van de gevonden afwijkingen, is een werkzame preventieve interventie om de morbiditeit en mortaliteit door cervixkanker te verminderen. Als de randvoorwaarden vervuld zijn, dan hoort het tot de taken van de huisarts om dit aan zijn patiënten aan te bieden.
  • We bevelen aan om gebruik te maken van de dunnelaagtechniek.
  • HPV-bepaling is slechts voor enkele specifieke indicaties aangewezen.
  • Het uitvoeren van het uitstrijkje wordt altijd voorafgegaan door volledige risicocommunicatie over de aandoening en het onderzoek. Op die manier bestrijden we de voornaamste bijwerking van het screenen, namelijk angst.
  • De huisarts noteert de datum van het laatste optimale negatieve uitstrijkje in zijn medisch dossier en neemt initiatieven om te bewaken dat het volgende uitstrijkje tijdig wordt uitgevoerd.
  • Toegediende HPV-vaccins worden geregistreerd in Vaccinnet.

(Lees meer)

Europese aanbeveling voor een Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Lees hier