" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

LITERATUUR

1. Evaluatierapport 2015-2020

De gezondheidsdoelstelling voor de drie Bevolkingsonderzoeken naar kanker, goedgekeurd op 13 mei 2015 door het Vlaams parlement, werd geëvalueerd in aanloop naar het formuleren van een nieuwe gezondheidsdoelstelling.

Evaluatierapport

Berekeningswijze

Herbekijk hier het volledig symposium

2. Jaarrapporten

Jaarfiche 2023

Berekeningswijze Jaarfiche 2023

Jaarrapport 2022

Berekeningswijze Jaarrapport 2022

Jaarrapport 2021

Berekeningswijze Jaarrapport 2021

Jaarrapport 2020

Definities en berekeningswijzen Jaarrapport Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker 2020

Jaarrapport 2019

Jaarrapport 2018

Jaarrapport 2017

Jaarrapport 2016

Jaarrapport 2015

Jaarrapport 2014

3. Bepaling van het socio-economisch profiel niet-deelnemers aan het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhals- en Dikkedarmkanker

Dit rapport kwam tot stand door een koppeling van de CvKO-gegevens aan de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Rapport Kruispuntbank Sociale zekerheid

4. Kosteneffectiviteit van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Op 5 oktober 2015 publiceerden de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel een gezamenlijk rapport over de kosteneffectiviteit van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker in Vlaanderen.

De resultaten tonen aan dat het huidige Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker vanuit maatschappelijk perspectief kosteneffectief is en resulteert in een mortaliteitsreductie.

Zowel screening met een primaire cytologietest als een primaire HPV-test bleken kosteneffectief, met kosteneffectiviteitsratio’s van €15.351/QALY en €17.747/QALY. Er moet wel op worden gewezen dat de technieken voor screening en behandeling van kanker permanent evolueren. Het bevolkingsonderzoek moet daarom regelmatig opnieuw worden geëvalueerd.

Een PDF van het rapport "De kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker in Vlaanderen: gezondheidseconomische evaluatie." vind je hier:

Kosteneffectiviteitsstudie bevolkingsonderzoek BHK 5 oktober 2015

5. Overige literatuur