" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

WAT IS BAARMOEDERHALSKANKER?

Baarmoederhalskanker is een kwaadaardig gezwel ter hoogte van de baarmoederhals.

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Er bestaan meer dan 100 types van dit virus. Ze worden ingedeeld in laag-risico en hoog-risico HPV. Laag-risico types veroorzaken wratten op de huid of de slijmvliezen. Hoog-risico types kunnen baarmoederhalskanker veroorzaken.

Dit virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen door seksueel contact. Iedereen die seksueel actief is of was kan besmet zijn. Ongeveer 80% van alle vrouwen wordt vroeg of laat besmet zonder dat ze er zelf iets van merken. Meestal ruimt het lichaam het virus binnen de twee jaar zelf op. Gebeurt dat niet, dan kunnen afwijkende cellen ontstaan. Het zijn die afwijkende cellen die, zowat 10 tot 15 jaar na de besmetting, kanker kunnen veroorzaken.

Door om de drie jaar een uitstrijkje te laten nemen kan 80% van het aantal baarmoederhalskankers vermeden worden.

Absolute aantallen van baarmoederhalskanker per leeftijdscategorie in Vlaanderen, 2019  

Absolute aantallen van baarmoederhalskanker per leeftijdscategorie in Vlaanderen, 2019

Bron: Stichting Kankerregister, 2022

Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker van de Vlaamse overheid moedigt alle vrouwen van 25 tot en met 64 jaar aan om elke 3 jaar een uitstrijkje te laten nemen. Ook in de overgang of na de menopauze blijft een uitstrijkje aangewezen.