" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

WELKE ORGANISATIES WERKEN MEE AAN DIT BEVOKINGSONDERZOEK?

Dit bevolkingsonderzoek wordt uitgevoerd door het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Het CvKO werkt hiervoor nauw samen met, onder meer, de Stichting Kankerregister, het Intermutualistisch Agentschap en het centraal laboratorium. De Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker, waarin onder meer de betrokken beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd, adviseert de minister en de uitvoerders van dit onderzoek.