" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

WAT GEBEURT ER MET MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Je persoonlijke gegevens zijn nodig om het bevolkingsonderzoek vlot te laten verlopen en te evalueren. Ze worden nooit aan derden verstrekt. Het verzamelen, bijhouden en verwerken van je gegevens gebeurt volgens de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonlijke gegevens. Bij de verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden worden de gegevens gecodeerd, zodat je identiteit niet terug te vinden is.

Het Centrum voor Kankeropsporing werkt vanaf 25 mei 2018 ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het resultaat van je uitstrijkje en van eventuele bijkomende onderzoeken worden alleen geregistreerd door de Stichting Kankerregister. Het Centrum voor Kankeropsporing kent het resultaat niet. Je kunt het Centrum wel laten weten dat je in de toekomst geen uitnodigingsbrieven meer wenst te ontvangen. Dat kan zowel via deze pagina als via het gratis nummer 0800 60 160.