" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

WAAR KOMEN MIJN PERSOONLIJKE (IDENTIFICATIE)GEGEVENS VANDAAN?

eHealth bezorgt je gegevens aan de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid heeft toestemming van de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer om die gegevens voor de organisatie van dit bevolkingsonderzoek te gebruiken.

De Commissie waakt over de bescherming van je privacy. Het gebruik van je gegevens verloopt dan ook volledig volgens de wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het verzamelen, bijhouden en verwerken van je gegevens gebeurt volgens de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Bij de verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden worden de gegevens gecodeerd, zodat je identiteit onherkenbaar is.