" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

STUDIE: EFFECT VAN EEN HERINNERINGSBRIEF VAN DE GMD HOUDENDE HUISARTS IN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER

Ongeveer 6 vrouwen van 25 t/m 64 jaar op tien laten elke drie een uitstrijkje nemen. Dit betekent dat ongeveer 40% van de vrouwen zich zelden of nooit preventief laat onderzoeken. Het Centrum voor Kankeropsporing wil onderzoeken, in samenwerking met Domus Medica en de vakgroep Huisartsgeneeskunde van UGent, hoe groot de invloed van de huisarts kan zijn. De huisarts kan immers een prominente rol spelen in het bereiken van vrouwen die zich niet preventief laten onderzoeken.

Vrouwen die de laatste 5 jaar geen uitstrijkje hebben laten nemen, worden gerandomiseerd naar het ontvangen van de reguliere brief in het bevolkingsonderzoek of naar het ontvangen van een herinneringsbrief ondertekend door hun GMD houdende huisarts.

Doel? Het doel van de studie is te evalueren of een herinneringsbrief, ondertekend door de GMD-houdend huisarts, de deelname aan het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker bij niet-deelnemers verhoogt in vergelijking met de reguliere uitnodiging binnen het bevolkingsonderzoek.

Doelgroep? Vrouwen die de laatste 5 jaar geen uitstrijkje hebben laten nemen

Hoe kan u deelnemen?

  • U stelt een Excel-lijst van uw vrouwelijke GMD-patiënten van 25 t/m 64 jaar op en stuurt deze door naar het Centrum voor Kankeropsporing.
    • In verschillende kolommen: naam, voornaam, geboortedatum, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, rijksregisternummer indien geregistreerd.
  • Het Centrum voor Kankeropsporing voegt de datum van laatste uitstrijkje toe en selecteert als dusdanig de vrouwen die daadwerkelijk in aanmerking komen voor de studie. Wij sturen u de aangevulde lijst terug. Bovendien ontvangt u van ons een modelbrief die u tekstueel, indien gewenst, kan aanpassen (b.v. de herkenbaarheid verhogen door het logo van uw praktijk toe te voegen).
  • Wij vragen u de aangevulde Excel-lijst na te kijken. Mogelijk zijn er dames op de lijst waarvan u vindt dat zij momenteel niet in aanmerking voor screening (bv door ernstige co-morbiditeit, familiale omstandigheden,..). U haalt deze dames uit de lijst en stuurt de lijst terug naar ons.
  • Wij sturen de geselecteerde dames een reguliere uitnodigingsbrief voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker of de herinneringsbrief ondertekend door uw naam.

Opmerking: Wil u tegelijkertijd ook deelnemen aan een vergelijkbaar piloot project binnen het Bevolkingsonderzoek Borstkanker? Stuur dan een Excel-lijst van uw vrouwelijke GMD-patiënten van 25 t/m 69 jaar op. Organisatie? Centrum voor Kankeropsporing & Domus Medica & vakgroep Huisartsgeneeskunde U Gent

Meer info? eliane.kellen@bevolkingsonderzoek.be