" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR DE HUISARTS

Over het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Het Centrum voor Kankeropsporing stuurt alle vrouwen van 25 tot en met 64 jaar die de jongste 48 maanden geen uitstrijkje lieten nemen een uitnodigingsbrief. In de brief wordt aanbevolen om een afspraak te maken met de huisarts of gynaecoloog voor een uitstrijkje. Hier vind je meer informatie over de gepersonaliseerde uitnodigingen.

Vanwaar komen de gegevens voor de selectie?

Op 2 juni 2010 kreeg de Stichting Kankerregister de bijkomende wettelijke opdracht om diverse gegevens over uitstrijkjes te verzamelen en een centraal cervicaal cyto-histopathologieregister te creëren (CERVIBASE). Deze gegevens worden aangevuld met nomenclatuurgegevens (IMA).

Infofiche voor de huisartsen

Lees hier de infofiche voor de huisartsen.

Over baarmoederhalskanker
  • Gemiddelde periode tussen een HPV-besmetting en het ontstaan van baarmoederhalskanker: 10 tot 15 jaar.
  • Een driejaarlijks uitstrijkje kan 80% van de baarmoederhalskankers vermijden.
  • Gemiddelde leeftijd op het moment van de diagnose: 54 jaar.
  • De vijfjaarsoverleving daalt sterk naarmate de vrouw op het moment van de diagnose ouder is: 85,7% tot en met 44 jaar; 70,1% van 45 tot en met 64 jaar; 44,4% ouder dan 64 jaar.

(Bron: Stichting Kankerregister)