" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

MIJN GEGEVENS OVER DE BEVOLKINGSONDERZOEKEN KLOPPEN NIET IN 'MIJNGEZONDHEID', HOE KOMT DAT?

Het doorgeven van de gegevens van het Centrum voor Kankeropsporing aan MijnGezondheid.be verloopt helaas nog niet rimpelloos. Hierdoor worden onterecht momenten waarop  gegevens door onze software  worden aangepast door MijnGezondheid steeds geïnterpreteerd als een uitnodigingsdatum van het Centrum voor Kankeropsporing, ook al heeft de aanpassing niets met een uitnodiging te maken. MijnGezondheid doet voor deze weergave een beroep op een programma van de mutualiteiten (myhealthviewer) . We hebben deze fout  gemeld aan de ontwerper en trachten samen met de mutualiteiten dit euvel te verhelpen. Het proces van informatisering verloopt soms met kinderziekten. Onze excuses hiervoor.

Update 12.02.2024