" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

KUNNEN JONGENS OOK GEVACCINEERD WORDEN TEGEN HPV?

Ja, het vaccin wordt vanaf het schooljaar 2019-2020 gratis ter beschikking gesteld voor alle jongens in het eerste jaar secundair onderwijs. De ouders en de kinderen worden hierover geïnformeerd via de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) aan het begin van het schooljaar en zullen, zoals bij elke vaccinatie, hun toestemming moeten verlenen voor de vaccinatie.

Op basis van het laatste advies van de Hoge Gezondheidsraad blijkt dat ook bij jongens, dankzij het vaccin, aanzienlijke gezondheidswinst geboekt kan worden. Door het vaccin tegen HPV kunnen ook andere kankers zoals penis-, hoofd- en nekkanker, vermeden worden.

Jongens van 12 tot 18 jaar die nog niet gevaccineerd werden krijgen sedert 1/08/2022 ook een gedeeltelijke terugbetaling van het ziekenfonds (RIZIV). Op voorschrift van een arts kunnen ze het vaccin dan in de apotheek kopen. De vaccinatie gebeurt door de eigen arts en niet door het CLB. Zowel Cervarix® als Gardasil® worden gedeeltelijk terugbetaald. Je betaalt 12,10 euro per dosis of 8 euro als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Afhankelijk van je leeftijd krijg je 2 of 3 dosissen.

Lees hier meer over de HPV-vaccinatie voor jongens.