" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

KUN JE GENEZEN VAN BAARMOEDERHALSKANKER?

Ja.

Bij kanker wordt vaak gesproken in termen van vijfjaarsoverleving. Dat is het gemiddelde percentage patiënten dat vijf jaar na de diagnose nog leeft. Voor baarmoederhalskanker is dit ongeveer 70%.

De kans op genezing hangt van veel dingen af: het stadium waarin de ziekte wordt ontdekt, de leeftijd van de patiënt, de grootte van de tumor, de aanwezigheid van uitzaaiingen, het effect van de behandeling, enzovoort.

Algemeen geldt dat hoe kleiner de tumor is en hoe vroeger hij wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing is. Juist daarom is het aangewezen om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen.