" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

IK BEN GEOPEREERD AAN MIJN BAARMOEDER(HALS). MAG IK DAN DEELNEMEN?

Dat hangt af van de soort operatie die je gehad hebt. Bespreek dit met je arts.

Als bij een operatie je baarmoeder én baarmoederhals zijn verwijderd, heeft deelnemen geen zin. Als alleen je baarmoeder is verwijderd (hysterectomie), blijft een uitstrijkje aangewezen. 

Als je baarmoederhals operatief is verwijderd en je toch nog een uitnodiging voor een uitstrijkje ontvangt, neem dan contact op met het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO). Je blijft een uitnodiging ontvangen totdat het CvKO hiervan bevestiging ontvangt van het ziekenfonds. Bel het gratis nummer 0800 60 160 of meld dit hier.