" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

CIJFERS

Zes op de tien vrouwen laten om de drie jaar een uitstrijkje nemen.

Per leeftijdsgroep zijn er belangrijke verschillen in deelname aan het bevolkingsonderzoek. Vooral de nieuwe jongste groep (25-29 jarigen) en de oudste groep nemen minder deel.

Het resultaat van het uitstrijkje is in ruim 90% van de gevallen geruststellend.
De website bevolkingsonderzoek.incijfers.be toont de regionale verschillen in dekkingsgraad (op gemeentelijk of provinciaal niveau).

Screeningsjaar 2020 in een notendop

 

Bron: Jaarfiche CvKO en BCR.