PERSOONLIJKE UITNODIGING

Laat je elke drie jaar zelf nauwgezet een uitstrijkje nemen, dan ontvang je GEEN brief van het CvKO.

Wil je weten wanneer je laatste uitstrijkje was? Raadpleeg dan Vitalink. Via mijngezondheid.be kun je je eigen gegevens over de bevolkingsonderzoeken raadplegen. Alle informatie hierover vind je hier.

Het uitstrijkje wordt één keer om de drie jaar terugbetaald, je betaalt dan enkel het remgeld voor de consultatie bij de huisarts of gynaecoloog.

Wanneer vraag je best advies aan je huisarts?

  • Als je in behandeling bent voor baarmoederhalskanker
  • Als je baarmoeder en baarmoederhals zijn verwijderd. Dan is het niet meer nodig om een uitstrijkje te laten nemen. Indien je baarmoeder verwijderd is (hysterectomie) , vraag dan aan je arts of ook de baarmoederhals mee verwijderd is. Indien niet, blijft een uitstrijkje aangewezen.

Even uitstellen:

  • Maak een afspraak op een dag dat je niet ongesteld bent.
  • Als je zwanger bent, net bevallen bent of borstvoeding geeft, wacht je beter tot een zestal maanden na de bevalling. Tijdens de zwangerschap ondergaat de baarmoederhals immers een aantal veranderingen.
  • Een vaginale infectie, bloed- of slijmverlies moeten eerst worden behandeld voordat een uitstrijkje kan worden genomen.

Ook als je gevaccineerd bent tegen het Humaan Papilloma Virus (HPV) blijft het uitstrijkje aangewezen.