" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

DEKKINGSGRAAD

Je kunt de driejaarlijkse dekkingsgraad van het uitstrijkje per leeftijdscategorie raadplegen op bevolkingsonderzoek.incijfers.be.

Je kunt dit bekijken per gemeente, per zorgregio, per logo, provincie of gewest.

Bekijk hier een animatiefilmpje over de gebruikte terminologie om deelname aan baarmoederhalskankerscreening weer te geven.