Wat zijn de risicofactoren?

Iedereen die seksueel actief is (geweest) kan het humaan papillomavirus oplopen, het is namelijk een seksueel overdraagbare aandoening (soa) die erg besmettelijk is. Het virus is zo wijd verspreid dat 80% van alle vrouwen ooit tijdens hun seksueel actieve leven een HPV-besmetting krijgt.

Daarom biedt de Vlaamse overheid sinds het schooljaar 2010-2011 het vaccin tegen humaan papillomavirus (HPV) jaarlijks gratis aan, aan alle meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen. (Meer informatie). Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt het gratis vaccin ook aan alle jongens in het eerste jaar secundair onderwijs aangeboden.

Wanneer de baarmoederhals besmet wordt met het humaan papillomavirus, wordt in 80 tot 90% van de besmettingen dit virus opgeruimd door het afweersysteem zelf. Net zoals bij de virussen die verkoudheid of griep veroorzaken. Bij 10% tot 20% van de vrouwen die besmet raken, blijft het virus sluimeren.

Er zijn verschillende factoren die het risico op het ontstaan van baarmoederhalskanker verhogen. Aan sommige kan u niets veranderen, aan andere wel.

Roken

Baarmoederhalskanker komt vaker voor bij vrouwen die roken. Onderzoek wijst uit dat bij rokers het afweersysteem minder goed werkt. Het lichaam heeft dan meer moeite om een HPV-besmetting op te ruimen. Rokers hebben daarom een groter risico op blijvende HPV-besmettingen.

Wil je stoppen met roken? Ga naar www.tabakstop.be

Foto van een hand die een aangeboden pakje sigaretten afweert

Geen uitstrijkje laten nemen

Baarmoederhalskanker komt vaker voor bij vrouwen die nooit een uitstrijkje laten nemen omdat een uitstrijkje de voorstadia van baarmoederhalskanker opspoort.

Leeftijd

De ziekte komt voor op alle leeftijden, maar het meest bij vrouwen tussen 35 en 64 jaar. Het is dus een kanker die op vrij jonge leeftijd voorkomt.

Voorkomen baarmoederhalskanker_absolute aantallen_2017

 

Voorkomen van baarmoederhalskanker in Vlaanderen (2017) per leeftijdscategorie (Bron: Stichting Kankerregister)

Wisselende partners

De kans op besmetting met HPV is groter naarmate een vrouw of haar partner meerdere wisselende seksuele contacten hebben. Maar dat betekent niet dat wanneer een vrouw baarmoederhalskanker heeft dat zij of haar partner ‘dus' meer wisselende contacten heeft (gehad)! Eén seksueel contact is immers al voldoende om besmet te raken met dit wijd verspreide virus.

Geslachtsgemeenschap op jonge leeftijd

Baarmoederhalskanker komt ook vaker voor bij vrouwen die al vanaf jonge leeftijd seksueel actief zijn. Dit komt waarschijnlijk omdat de baarmoederhals bij jonge vrouwen nog aan het veranderen is. Daardoor is hij gevoeliger voor infecties.

Daarom biedt de Vlaamse overheid sinds het schooljaar 2010-2011 het vaccin tegen humaan papillomavirus (HPV) jaarlijks gratis aan, aan alle meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs in Vlaanderen. (Meer informatie). Ook met dit vaccin blijft een driejaarlijks uitstrijkje aangewezen vanaf het moment dat je seksueel actief bent.

Verzwakt afweersysteem

Vrouwen met een verzwakt afweersysteem kunnen minder gemakkelijk een HPV-besmetting opruimen. Baarmoederhalskanker komt daarom vaker voor bij vrouwen met hiv en aids en bij vrouwen die medicatie nemen die het afweersysteem onderdrukt, bijvoorbeeld vrouwen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan.