Literatuur

1. Jaarrapporten

Jaarrapport 2021: pdf bestandJaarrapport 2021_CvKO_SKR (3.11 MB)

pdf bestandBerekeningswijze Jaarrapport_2021_BHK (937 kB)

Jaarrapport 2020: pdf bestandJaarrapport 2020.pdf (10.02 MB)

docx bestandDefinities en berekeningswijzen Jaarrapport Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker 2020 (478 kB)

Jaarrapport 2019: pdf bestandJaarrapport 2019_CvKO_SKR.pdf (8.55 MB)

Jaarrapport 2018: pdf bestandJaarrapport 2018 CvKO SKR (2.18 MB)

Jaarrapport 2017: pdf bestandJaarrapport 2017 CvKO_SKR.pdf (9.86 MB)

Jaarrapport 2016: pdf bestandJaarrapport2016CvKO_SKR.pdf (9.21 MB)

Jaarrapport 2015: pdf bestandJaarrapport 2015 CvKO_SKR.pdf (15.29 MB)

Jaarrapport 2014: pdf bestandJaarrapport 2014_cijfers 2013.pdf (1.22 MB)

2. Bepaling van het socio-economisch profiel niet-deelnemers aan het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhals- en Dikkedarmkanker

Dit rapport kwam tot stand door een koppeling van de CvKO-gegevens aan de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

pdf bestandRapport Kruispuntbank Sociale zekerheid (469 kB)

3. Kosteneffectiviteit van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Op 5 oktober 2015 publiceerden de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel een gezamenlijk rapport over de kosteneffectiviteit van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker in Vlaanderen.

De resultaten tonen aan dat het huidige Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker vanuit maatschappelijk perspectief kosteneffectief is en resulteert in een mortaliteitsreductie.

Zowel screening met een primaire cytologietest als een primaire HPV-test bleken kosteneffectief, met kosteneffectiviteitsratio’s van €15.351/QALY en €17.747/QALY. Er moet wel op worden gewezen dat de technieken voor screening en behandeling van kanker permanent evolueren. Het bevolkingsonderzoek moet daarom regelmatig opnieuw worden geëvalueerd.

Een PDF van het rapport "De kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker in Vlaanderen: gezondheidseconomische evaluatie." vind je hier:

pdf bestandKosteneffectiviteitsstudie bevolkingsonderzoek BHK 5 oktober 2015.pdf (673 kB)

4. Overige literatuur