" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

LITERATUUR

1. Jaarrapporten

Jaarrapport 2021
Berekeningswijze Jaarrapport 2021
Jaarrapport 2020
Definities en berekeningswijzen Jaarrapport Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker 2020
Jaarrapport 2019
Jaarrapport 2018
Jaarrapport 2017
Jaarrapport 2016
Jaarrapport 2015
Jaarrapport 2014

2. Bepaling van het socio-economisch profiel niet-deelnemers aan het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhals- en Dikkedarmkanker

Dit rapport kwam tot stand door een koppeling van de CvKO-gegevens aan de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Rapport Kruispuntbank Sociale zekerheid

3. Kosteneffectiviteit van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Op 5 oktober 2015 publiceerden de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel een gezamenlijk rapport over de kosteneffectiviteit van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker in Vlaanderen.

De resultaten tonen aan dat het huidige Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker vanuit maatschappelijk perspectief kosteneffectief is en resulteert in een mortaliteitsreductie.

Zowel screening met een primaire cytologietest als een primaire HPV-test bleken kosteneffectief, met kosteneffectiviteitsratio’s van €15.351/QALY en €17.747/QALY. Er moet wel op worden gewezen dat de technieken voor screening en behandeling van kanker permanent evolueren. Het bevolkingsonderzoek moet daarom regelmatig opnieuw worden geëvalueerd.

Een PDF van het rapport "De kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker in Vlaanderen: gezondheidseconomische evaluatie." vind je hier:

Kosteneffectiviteitsstudie bevolkingsonderzoek BHK 5 oktober 2015

4. Overige literatuur