Kunnen jongens ook gevaccineerd worden tegen HPV?

Ja, maar dit wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds. Bespreek dit met je huisarts.

Het vaccin tegen HPV is gratis voor alle meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs.