Komt baarmoederhalskanker vaak voor?

In Vlaanderen krijgen elk jaar ongeveer 350 vrouwen baarmoederhalskanker. In België is het, na borst- en huidkanker, de derde meest voorkomende kanker bij vrouwen tussen 15 en 44 jaar. Wereldwijd is het de elfde meest voorkomende kanker bij vrouwen (Bron: Stichting Kankerregister, 2017).

Deze grafiek geeft weer hoe vaak baarmoederhalskanker voorkomt per leeftijdscategorie.

Voorkomen baarmoederhalskanker_absolute aantallen_2017

Bron: Stichting Kankerregister, 2017