Komt baarmoederhalskanker vaak voor?

In Vlaanderen krijgen elk jaar ongeveer 350 vrouwen baarmoederhalskanker. In België is het, na borst- en huidkanker, de derde meest voorkomende kanker bij vrouwen tussen 15 en 44 jaar. Wereldwijd is het de elfde meest voorkomende kanker bij vrouwen (Bron: Stichting Kankerregister, 2014).

Deze grafiek geeft weer hoe vaak baarmoederhalskanker voorkomt per 100.000 inwoners en per leeftijdscategorie.

Incidentie bhk per 100.000 inwoners 2014

Bron: Stichting Kankerregister, 2014