Informeer je patiënte correct over de kostprijs

Op 11 februari 2013 werd het Koninklijk Besluit rond de terugbetaling van het uitstrijkje als volgt aangepast:

  • Terugbetaling van het uitstrijkje één keer om de 3 kalenderjaren.
  • Geen remgeld meer op technische prestatie voor de afname van het uitstrijkje door de arts.
  • Geen remgeld meer op lezen van het uitstrijkje door het labo.

Het onderzoek van het uitstrijkje is meestal gratis. Je patiënte betaalt in principe enkel het remgeld op de consultatie bij de arts op voorwaarde dat deze geconventioneerd is.

Twijfelt je patiente over een factuur van het labo, raad haar dan aan om contact op te nemen met haar ziekenfonds.

Tarieven 2020

Remgeld (persoonlijke bijdrage door je patiënte te betalen) Je patiënte heeft recht op verhoogde tegemoetkoming Je patiënte heeft geen recht op verhoogde tegemoetkoming
Consultatie geconventioneerd huisarts met Globaal Medisch Dossier € 1 € 4
Consultatie geconventioneerd huisarts zonder Globaal Medisch Dossier € 1,5 € 6
Consultatie geconventioneerd gynaecoloog € 3 € 12,0
Technische prestatie afname uitstrijkje (nomenclatuurnummer: 114030/149612) Gratis Gratis

Cytopathologisch onderzoek van het uitstrijkje in het labo (nomenclatuurnummer: 589864/589853)

Gratis Gratis
Opsporen van HPV hoog risico type (nomenclatuurnummer 588932/588954)* Gratis 8.68
Opsporen van HPV hoog risico zonder aanwezigheid van atypische cellen Labo bepaalt zelf de prijs. Bespreek de prijs met je patiënte. Labo bepaalt zelf de prijs. Bespreek de prijs met je patiënte.
* Slechts vergoedbaar als opvolging bij reeds eerder aangetoonde aanwezigheid van atypische cellen (ACS-US, ASC-H, AGC-ecc, NOS of AGC-ecc, favor neoplastic) in de cervicovaginale afnamen.

Terugbetalingsvoorwaarden van het uitstrijkje en de HPV-typering

De terugbetalingsvoorwaarden van het uitstrijkje in het Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3 en 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (Lees meer)

De terugbetalingsvoorwaarden over de HPV-typering in het Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 32 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. (Lees meer)