Ik ben geopereerd aan mijn baarmoeder(hals). Mag ik dan deelnemen?

Hangt ervan af. Als bij een operatie je baarmoeder én baarmoederhals zijn verwijderd, heeft deelnemen geen zin. Als alleen je baarmoeder is verwijderd (hysterectomie), blijft een uitstrijkje aangewezen. Je twijfelt? Vraag je arts hoe het zit.

Als je baarmoederhals operatief is verwijderd en je toch nog een uitnodiging voor een uitstrijkje ontvangt, neem dan contact op met het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO). Bel het gratis nummer 0800 60 160 of meld dit hier. Je blijft nadien een uitnodiging ontvangen totdat het CvKO hiervan bevestiging ontvangt van het ziekenfonds.