En nadien?

Enkele weken later ontvangt je arts het resultaat. Bespreek vooraf hoe en wanneer je ervan op de hoogte wordt gebracht.

Je uitstrijkje wordt 30 jaar bewaard. Zo kan een nieuw uitstrijkje altijd met oudere worden vergeleken.