" BLABLABLA
Geen excuses. 
Laat een uitstrijkje nemen. "

Laat een uitstrijkje nemen

MOETEN ER DRIE VOLLEDIGE JAREN TUSSEN TWEE UITSTRIJKJES ZITTEN?

Nee. Het zijn de kalenderjaren die tellen. Bijvoorbeeld: als je laatste uitstrijkje dateert van 5 december 2021, dan heb je al vanaf 1 januari 2024 recht op een nieuw uitstrijkje.