Wat is baarmoederhalskanker?

Baarmoederhalskanker is een kwaadaardig gezwel ter hoogte van de baarmoederhals.

Het gezwel wordt gevormd door cellen die woekeren. Het gaat bijna altijd om cellen die zijn besmet met het humaan papillomavirus, kortweg HP-virus of HPV. Er bestaan meer dan 100 types van dit virus. Ze worden ingedeeld in laag-risico en hoog-risico HPV. Laag-risico types veroorzaken wratten op de huid of de slijmvliezen. Hoog-risico types kunnen baarmoederhalskanker veroorzaken.  

HPV is erg besmettelijk. Iedereen die seksueel actief is of was kan besmet zijn. Ongeveer 80% van alle vrouwen wordt vroeg of laat besmet. Meestal ruimt het lichaam het virus binnen de twee jaar zelf op. Gebeurt dat niet, dan kunnen afwijkende cellen ontstaan. Het zijn die afwijkende cellen die, zowat 10 tot 15 jaar na de besmetting, kanker kunnen veroorzaken.

In Vlaanderen wordt elk jaar een 350-tal vrouwen door baarmoederhalskanker getroffen. Deze grafiek geeft weer hoe vaak baarmoederhalskanker voorkomt per 100.000 inwoners en per leeftijdscategorie.

Incidentie bhk per 100.000 inwoners 2014
Bron: Stichting Kankerregister, 2014

 

Een regelmatige opsporing kan 80% van die kankers voorkomen. Baarmoederhalskanker ontwikkelt zich uiterst langzaam en kent verschillende voorstadia. Het gaat om letsels die nog geen kanker zijn. Ze worden precancereuze letsels genoemd. Door om de 3 jaar een uitstrijkje van de baarmoederhals te laten nemen, kunnen ze tijdig worden opgespoord en behandeld. Zo wordt baarmoederhalskanker voorkomen.

Het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker van de Vlaamse overheid moedigt alle vrouwen van 25 tot en met 64 jaar ertoe aan om elke 3 jaar een uitstrijkje te laten nemen. Ook in de overgang of na de menopauze blijft een uitstrijkje aangewezen.